Välkommen till klubbens sida på Arlandastad Golf

Klubbens målsättning är att i samarbete med ägarbolaget skapa största möjliga medlemsnytta.
Vad som är medlemsnytta är dock svårt att definiera i generella termer.
Vi har olika behov och förutsättningar som individuella golfare. Möjligen kan ett generellt inslag i vad som kan definieras som medlemsnytta vara att så långt det är möjligt tillgodose våra högst olika individuella behov.

Om klubben / Nyhetsbrev

Fler och fler ser värdet av att vara medlem i en resursstark klubb där den enskilde medlemmen inte behöver ta några ekonomiska risker på samma sätt som i klubbar som själva äger sina anläggningar.

Vår övergripande målsättning är att bedriva verksamheten så att Arlandastad Golf har en stark position när golfsverige, efter den kris som många klubbar för närvarande befinner sig i, går in i en ny framgångsfas.

En faktor som starkt bidrar till Arlandastad Golfs starka position på golfmarknaden är att anläggningen ägs av ett resursstarkt privat bolag och att klubben genom ett långsiktigt nyttjanderättsavtal helt kan koncentrera sig på själva kärnverksamheten det vill säga golfandet och medlemsaktiviteterna.

Klubbkänslan upplever vi som stark inte minst i kretsen av fullvärdiga medlemmar. Vi söker framgångsvägar som vidgar kretsen av medlemmar som aktivt deltar och medverkar i verksamheten. Kärnan i det som håller oss samman är vår golf och hur den kan förbättras och utvecklas både på det individuella planet och i hela verksamheten.

Klubben har under en följd av år systematiskt och stort satsat på en omfattande juniorverksamhet för både tjejer och killar. Varje säsong är ett 20-tal ideella ledare och vår PGA Pro tillsammans engagerade i denna för klubben betydelsefulla verksamhet. Detta är i första hand en breddsatsning men vi gläder oss givetvis mycket varje gång någon av våra juniorer är framgångsrik på elitnivå.

Vill du få vårt nyhetsbrev? Klicka här för att bli prenumerant!

Styrelse

Niklas Lundin
Ordförande
[email protected]

Peter Östregård
Kassör/Sekreterare
[email protected]

Michael Edin
Herrsektion/Elit
[email protected]

Anita Lindgren
Damsektion/Seniorsektion
[email protected]

Per Karlsson
Medlemsaktiviteter
[email protected]

Verksamhetsplan

NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF.

2019 kommer att bli ett intensivt år för klubben, med att stort antal klubbtävlingar, och fyra omgångar av UGF:s seriespel kommer att avhållas på klubben.

Vidare kommer det att avhållas Europatourkval under hösten, där klubben inte är direkt involverad, men en stor händelse på anläggningen, som kommer att dra mycket folk, och det
kommer även att behövas ett antal funktionärer.

Klubben kommer att deltaga med många lag i olika åldersklasser i UGF Seriespel, och vi hoppas naturligtvis på samma goda resultat i år.

Elitlaget höll sig kvar i Division 1 genom en mycket bra insats föregående år, och vi hoppas och tror att de kommer att prestera lika bra i år.

Styrelsen kommer under året att påbörja arbetet med att titta över nyttjanderättsavtalet med Bolaget, som löper ut 2020-12-31.

Vi kommer att uppmuntra intresserade medlemmar att deltaga på olika kurser i UGF:s regi, som regelkurser, tävlingsledarkurser m.fl

SENIORER

Under 2019 kommer vi att spela vår torsdagsgolf som vanligt och med samma upplägg som 2018. Då hade vi planer på att lägga in en matchtävling parallellt med torsdagsgolfen men det blev
svårt att administrera så det lades tillfälligt på is. Säsongen kommer att omfatta medlemsaktiviteter av ungefär samma omfattning och utformning som de senaste säsongerna. Målet är att kunna erbjuda tävlingsmöjligheter för alla tävlingssugna, men också att skapa tillfällen till kontakter med andra klubbmedlemmar än de som man oftast spelar med.

Torsdagsgolfen
Torsdagsgolfen blir den viktigaste verksamheten i båda dessa avseenden. Uppstartsmöte blir någon gång under mars månad, dit alla seniorer är välkomna. Första speldag bestäms av när banorna öppnar men förhoppningsvis så blir det i slutet på mars/början av april. Tävlingen pågår under hela säsongen, tom september. Säsongsavslutning blir i början av oktober.
Tävlingarna kommer att förläggas till både Mastersbanan och Nya banan och spelformen är slaggolf.
Startavgiften är 300:- kr för hela säsongen. Den inkluderar även start i de tävlingar som kommer att läggas in i spelschemat (scramble, tre klubbor, bästboll). Administrativt
ansvariga är seniorkommittén. Anmälan till tävlingarna görs varje vecka på Golf.se.
Matchtävlingen som vi hade planer på 2018 har vi skissat på och vi gör ett nytt försök med ett lite annat upplägg.

Upplandsserien
Klubbens externa tävlingsverksamhet består av minst 10 lag i uppländska seriespelet.
Vi ställer i år upp med D60, D70, (D75?) H60, H70, H75 och H80.
Vi kommer att ha en avslutningstävling för alla som deltagit i seriespelet.

Old Members tävlingar
Vi uppmanar alla att försöka vara med på UGF:s Old-Members-tävlingar som spelas på olika banor i Uppland, tre par tävlingar och två singel. Ett kul sätt att komma ut och få spela på andra banor för en billig penning. På ”upplandsgolf.se/kommittéer/senior” finner du all information du behöver.

Seniorernas golfresa
Årets 2-dagars seniorresa blir någon gång under maj månad.
Planeringen är påbörjad.
Anmälan till Gösta Karlsson tel. 0727356793 eller [email protected].
Vi kommer att ha ett uppstartsmöte i mars
Vi planerar också för att ha träningskvällar samt ett avslutningsmöte i oktober

DAMER

Vi inleder säsongen med ett UPPSTARTSMÖTE den 25/3 2019, då vi presenterar oss i sektionen och våra aktiviteter samt tar in idéer och synpunkter från våra damer i klubben. Vi ska informera om vår träningslokal ovanför herrarnas omklädnings rum som står till förfogande för alla medlemmar. Vi planera också att bjuda in vår domare Stefan Ståhl som får informera oss alla om de nya reglerna för 2019 och lite kort även om de nya reglerna för 2020.

TRÄNINGSKVÄLLAR ska vi erbjuda som tidigare år i två grupper för att få ut så mycket som möjligt av varje tillfälle. Vilket innebär att vi delas upp utifrån våra HCP. Anita Lindgren är ansvarig.

Vi fortsätter med våra TISDAGSKVÄLLAR fr o m första tisdagen i maj t o m sista tisdagen i augusti där alla damer i klubben är välkomna att spela och om de så vill samtidigt delta i tävlingen “Drömscoren”. Ansvarig för tisdagarna är Bente Jarl Östlund som tar hjälp av andra i sektionen om så behövs.

Avslutning av ovanstående aktivitet sker i samband med tävlingen ROSA PANTERN som ingår i klubbens officiella tävlingsprogram och vårt önskemål är att den läggs in i programmet den 8/9. Ansvarig för Rosa Panter är Damsektionen.

Vi fortsätter att MEDVERKA I SERIESPELET i Uppland och räknar med att kunna anmälaföljande lag:
D 50 – ansvarig Carola Skärvinge
D 60 – ansvarig Bente Jarl Östlund
D 70 – ansvarig Anita Lindgren
D 70 – ansvarig “- “
D 75 – ansvarig “ – “
Det finns möjlighet och det skulle vara roligt om intresse finns bland våra yngre damspelare att vi även kan anmäla lag för D 30 och D 40.

Vi planerar även i år för bussresa “HEMLIGT MÅL” DEN 22/9. Ansvarig är Agneta Berglund.

HERRAR

Mål
Herrsektionens mål för 2019 är att skapa en positiv klubb-anda och social samvaro oavsett bakgrund, etniskt ursprung och ambitionsnivå. Vi skall från vårt medlemsregister aktivt söka nya medlemmar (22 – 59 år) som vill vara med i och representera klubben på diverse lagtävlingar under året. Herrsektionen har som målsättningen att försvara titeln som Upplands bästa lag (H50 Div 1) i seriespelet.

Tävlingar
Vi kommer att representera klubben i Upplands Golfförbunds seriespel som spelas 4 gånger under åter och enligt nedan klasser. Vi kommer även i samband med Upplands seriespel vara arrangör ett par gånger under året
H50 4-mannalag i både Division 1 och Division 3
H40 4-mannalag i Division 2
H22 3-mannalag i Division 1
De seriespel i Upplands Golfförbund som vi står som tävlingsvärd är följande datum:
19 Maj – Nya banan H40 Seriespel
30 Jun – Nya banan H22 Seriespel
18 Aug – Nya banan H50 Seriespel

Tisdagsgolfen – Även i år kommer vi att ha ett internt seriespel. Tisdagsgolfen är en 9 håls slagtävling och de 5 bästa egna resultat räknas samman. Spelperioden är från maj till september och spelas på Mastersbanan. Avslutning är planerat till den 28 september med lagspel, samkväm, middag med prisutdelning.

Träningar
Vi har planerat att genomföra 5 st. gruppträningar med Javier Nigård. Träningarna riktar sig till herrsektionens medlemmar och träningsupplägget fastställs i samråd med Javier.
Tidigare upplägg har fokus varit spel runt och på green.

Ekonomi
Det ekonomiska målet för 2019 är nollresultat enligt budget.

Ledare och kompetensutveckling
Ledare för respektive åldersklass kommer att vara följande
H50 – Per Samuelsson
H40 – Martin Henriksson (avgående). Rekrytering pågår
H22 – Patrik Södergren
Då vi förnärvarande saknar viss kompetens att kunna vara tävlingsarrangör fullt ut för Upplands Golfförbund seriespel, har vi som avsikt att under året utbilda några medlemmar på GIT.
Tidigare säsonger har vi fått fantastik hjälp av Anita Lindgren (Damsektionen) och som vi gärna fortsätter att ta hjälp ifrån.

JUNIORER

2019 är tanken att fortsätta utveckla juniorverksamheten utifrån den plattform som sattes under föregående år, och ambitionen är att locka till oss fler ungdomar, genom olika aktiviteter.
Pro-ledda träningar kommer att avhållas, och ett läger är planerat.
Vidare kommer vi att anordna ett antal tävlingar, och att även i år skicka ett lag till Rajder Kopp, som är en lagtävling i Upplandsdistriktet.

Tävlingar

2020-05-09 Olles Minne

Nya Banan. Kanonstart 09:00. Spelform: 4-manna Texas Scramble valfria lag. Anmälningsavgift 300kr/person inkl. mat. Greenfee för icke medlemmar 200 kr/person.

2020-05-31 Två Generationer
Nya Banan. Kanonstart 13.30. Spelform: Greensome, Poängbogey, två generationer. Anmälningsavgift 300 kr/person inkl. Hamburgertallrik. Greenfee för icke medlemmar 200 kr.

2020-06-05 La Fourchette Cup
Masters Banan. Kanonstart 14.00 Spelform: 3-manna Texas Scramble valfria lag. Anmälningsavgift 1 800 kr/lag inkl. lunch och middagsbuffé. Greenfee ingår för icke medlemmar.

2020-06-13 Grillgolfen
Masters Banan. Kanonstart 14.00. 2-manna lag bästboll. Endast öppen för medlemmar. Mer info kommer.

2020-06-27 Ironman OPEN
Anläggningens samtliga 40 hål spelas på en dag för att kora vår egen Ironman. Löpande start från 08.00. Spelform: Singel, poängbogey, 3-klasser. Anmälningsavgift 200 kr. Greenfee 800 kr för icke medlemmar och 500 kr greenfee för medlemmar som har Medlemskap Nya Banan.

2020-08-07 Ladies Golf Challenge
Masters Banan. En kanonstart 08.30 och en 13.30. Spelform: 2-manna lag, Bästboll, Poängbogey, 1-klass. Tävlingen är endast öppen för damer. Anmälningsavgift 1 200 kr/lag inkl. lunch och fika. Greenfee ingår för icke medlemmar. Tävlingen är redan fulltecknad på båda starterna. Kontakta oss för att reservplats.
 

2020-08-15 Kräftgolfen
Nya Banan. Kanonstart 14:00. Alltid uppskattad, årets tävling! Spelform: Norsk poängbogey. Anmälningsavgift: 350 kr/person inkl. kräftbuffé. Tävlingen är endast öppen för medlemmar.

2020-08-29 Klubbmästerskap
Masters Banan. Löpande start från 07.00. Prestigefylld kamp om att bli klubbmästare i de olika klasserna! Spelformen: singel, slagtävling, scratch, D,H & Åldersklasser. Anmälningsavgift 200 kr/person för seniorer, juniorer fritt. Greenfee för medlemmar på Nya Banan tillkommer med 500 kr.

2020-09-24 Natt-KM
Elbelysta 6-hålsbanan. Kanonstart 19.30. Här finns möjligheten att spela till sig den unika titeln nattklubbmästare. Spelform: Singel, Slagtävling, Scratch, Dam, Herr. Anmälningsavgift 200 kr.

2020-10-18 Höstgolfen/Avslutning
Masters Banan. Kanonstart 10.30. Spelform: 4-manna Texas Scramble. Anmälningsavgift 300 kr/person ink. Soppbuffé. Endast öppen för medlemmar. Greenfee för medlemmar på Nya Banan tillkommer med 500 kr/person.

Glasblåsaren Cup 2019
Matchspelscup med hcp. Pågår under hela säsongen beroende på hur långt man tar sig.

Mer info hittar du på Golf.se

Handikappkommitté

Spela glädjefylld golf med rätt handicap. Spela inspirerat med rätt handicap och nå bättre resultat. Ta hjälp av din årliga handicaprevision som är obligatorisk för alla spelare.

Uppdrag
Genomföra årlig handicaprevision enligt EGA (European Golf Association) handicap-reglers svenska tillämpning.
Genomföra en revision enligt allmän spelstandard på spelare i handicap grupp 1.
Handicapkommittén måste meddela spelaren om varje förändring av hans exakta handicap och förändringen träder i kraft samtidigt som han blir medveten om förändringen.
När en spelare byter hemmaklubb, informera den nya hemmaklubben om dennes exakta handicap och ställa en kopia på spelarens handicapregister för det nuvarande och föregående året till denna klubbs handicapkommitté.
Bistå medlemmarna i diverse regel- och handicapärenden.

Mål
Säkerställa att EGA (European Golf Association) Handicapregler tillämpas korrekt.
Att alla klubbens spelare som deltar i tävlingsspel skall ha ett rättvisande handicap samt ha god kunskap om golfens etik och regler.

Om du som medlem är intresserad av regler kring golfspelet så behövs du både på klubben och i distriktet.
Hör av dig till Stefan på [email protected] för mer information.

Något mer du vill veta? Kontakta då gärna någon av oss i Handicapkommittén:
Stefan Ståhl, [email protected]
Tommy Hellström, [email protected]

Seniorgolf

SENIORSEKTIONEN

Torsdagsgolfen och Matchspel

Vi tävlar varje torsdag från och med 25 april, om vädret tillåter och avslutar i slutet av oktober.

Vi spelar två rundor på Nya Banan, en på Masters, två på Nya Banan, en på Masters o s v med starttider löpande från kl 09.30 på Nya Banan och från kl 13.00 på Masters.

Torsdagsgolfen är öppen för damer och herrar 60+, med medlemskap på Arlandastad GK eller Ulriksdal GK.

För varje spelare räknas de tre bästa rundorna på Nya Banan samt de två bästa på Masters. Tävlingen spelas som slaggolf med hcp. Varje tävlande börjar med 5×100 slag som sedan byts ut mot aktuella resultat.

I år blir det två klasser, en dam och en herr. Vinnaren i varje klass blir SENIORMÄSTARE 2019.

Vi kommer också att spela matchspel under året, och de tre första får pris. Anmälan för matchspel sker till mail eller telefon nedan. Sista dagen för anmälan är 25 april då lottning och startlista sätts upp i restaurangen. Varje spelomgång har 14 dagar på sig att genomföra matchen. Om spelare är med i torsdagsgolfen och matchspel kostar det 300:- enbart matchspel kostar också 300:-

Du anmäler dig till torsdagsgolfen via min golf på Golf.se, senast på tisdag samma vecka som tävlingen genomförs och innan kl 18.00.

Startavgiften för hela säsongen är 300 kr. Beloppet ska sättas in på Lars-Åke Karlssons konto i SEB 5699-0057378. OBS! GLÖM EJ ATT UPPGE NAMN VID ANMÄLAN

tävlar varje torsdag från och med 25 april, om vädret tillåter, och avslutar i slutet av oktober.

Vi spelar två rundor på Nya Banan, en på Masters, två på Nya Banan, en på Masters o s v med starttider löpande från kl 09.30 på Nya Banan och från kl 13.00 på Masters.

Torsdagsgolfen är öppen för damer och herrar 60+, med medlemskap på Arlandastad GK eller Ulriksdal GK.

För varje spelare räknas de tre bästa rundorna på Nya Banan samt de två bästa på Masters. Tävlingen spelas som slaggolf med hcp. Varje tävlande börjar med 5×100 slag som sedan byts ut mot aktuella resultat.

I år blir det två klasser, en dam och en herr. Vinnaren i varje klass blir SENIORMÄSTARE 2019.

Vi kommer också att spela matchspel under året, och de tre första får pris. Anmälan för matchspel sker till mail eller telefon nedan. Sista dagen för anmälan är 25 april då lottning och startlista sätts upp i restaurangen. Varje spelomgång har 14 dagar på sig att genomföra matchen. Om spelare är med i torsdagsgolfen och matchspel kostar det 300:- enbart matchspel kostar också 300:-

Du anmäler dig till torsdagsgolfen via min golf på Golf.se, senast på tisdag samma vecka som tävlingen genomförs och innan kl 18.00.

Startavgiften för hela säsongen är 300 kr. Beloppet ska sättas in på Lars-Åke Karlssons konto i SEB 5699-0057378. OBS! GLÖM EJ ATT UPPGE NAMN VID ANMÄLAN

Vid frågor och funderingar kontaktar du Gösta Karlsson på [email protected] eller tel 0727 35 67 93.

Upplandsserien
Klubbens externa tävlingsverksamhet består av minst 10 lag i uppländska seriespelet. Vi ställer i år upp med D60, D70, H60, H70, H75 och H80. Vi kommer att ha en avslutningstävling för alla som deltagit i seriespelet. Tyvärr så blev det inget D75 lag i år heller.

Old Members tävlingar
Vi uppmanar alla att försöka vara med på UGF:s Old-Members-tävlingar som spelas på olika banor i Uppland, tre par tävlingar och två singel. Ett kul sätt att komma ut och få spela på andra banor för en billig penning. På upplandsgolf.se/kommittéer/senior finner du all information du behöver.

Seniorernas golfresa
Årets 2-dagars seniorresa blir någon gång under maj månad. Planeringen är påbörjad. Anmälan till Gösta Karlsson tel. 0727356793 eller [email protected].

Vi kommer att hade ett uppstartsmöte i mars

I år har vi också bokat in träningstider för seniorerna med början tisdagen den 7 maj och upplägget är samma som för damerna, de med hcp högre än 22+ tränar mellan kl 16:00-17:00 och de med hcp lägre än 22,0 tränar mellan kl 17:00-18:00. Du betalar 300,- vid första tillfället kontant eller med swish till Anita och tisdagarna som gäller är 7, 14, 21/5 samt 4 och 18/6. Anmäler er gör ni till Anita Lindgren på mail [email protected] eller tel 070-420 05 01. Begränsat antal så först till kvarn gäller.

Välkomna till torsdagsgolfen och matchspel och träningarna önskar

Seniorkommittén

Damgolf

DAMSEKTIONEN 2019

Välkomna till en ny härlig säsong och vi hoppas på att träffas vid många fina golfrundor.

VÅRA AKTIVITETER
Vi har bokat in 5 träningstillfällen. Datumen för träningarna är följande Måndagar: 6/5, 13/5, 20/5, 27/5 3/6. Träningarna kostar 300,- och betalas vid första träningen. Anmälan görs till Anita på telefon 070 4200501 eller via mail [email protected]

Vi fortsätter med damkvällar och spel för ”Drömscoren” varje tisdag under tiden maj – augusti med början tisdagen den 8/5 och sista tisdagen i augusti som är den 28.
Ansvarig för tisdagarna är Bente Jarl Östlund och för scorekorten Sylvia Pettersson. Tiderna som bokas är 17:50 – 18:30 och vi samlas vid första tee på Nya banan från kl 17:30. OM du märker att du inte hinner komma till kl 18:00 men vill vara med och spela, slå en signal till Bente så inväntar vi dig och Bente har telefon 070 397 79 84.

Avslutning och prisutdelning för Drömscoren sker samtidigt som vi spelar tävlingen Rosa Pantern.

Rosa Pantern spelar vi den 8 september och som vanligt avslutas den med en enklare måltid då vi också har prisutdelningen. Nettot som blir vid denna tävling sätts in på bröstcancerfonden. Tävlingen Rosa Pantern ingår i klubbens officiella tävlingsprogram och anmälan gör du i Min golf. Ansvarig för tävlingen är Elisabeth Söderström, 073 386 08 82.

Den årliga stadsvandringen för att titta på olika stadsdelar och få en guidad tur i någon del av Stockholm är i år inbokad med Christina Bergman måndagen den 14 maj och här gör ni anmälan till Anita senast den 9 maj. Vi samlas som vanligt kl 18:00 platsen är i skrivande stund inte bestämd men meddelas senare. Vi kan lova en mycket trevlig vandring.

Förra året gjorde vi en bussresa till ett Hemligt Mål och hade en jättetrevlig dag som anordnades av Agneta Berglund och hon har fått förtroendet att arrangera ett hemligt mål även i år och datum för detta är söndagen den 22/9, Agneta Berglund är ansvarig. Sista anmälningsdag är den 12 augusti.

Vi deltar även 2019 med lag i seriespel i Upplands golfdistrikt och vi har lag i följande åldersklasser
D50 – ansvarig Carola Skärvinge
D60 – ansvarig Bente Jarl Östlund
D70 – ansvarig Anita Lindgren, (2 lag)

Information som dyker upp under säsongen kommer att meddelas i veckomailen.

Ni kan också hitta oss på Facebook där vi också lägger in information och bilder, sök på Arlanda damer.

Hoppas att detta året blir det år när deltagandet av damer i våra klubbtävlingar slår rekord, kolla upp tävlingsprogrammet i Min golf och Välkomna att anmäla er.

KONTAKTPERSONER I DAMSEKTIONEN

Elisabeth Hedin Söderström, tel 073 386 08 82
Bente Jarl Östlund, tel 070 397 79 84
Agneta Berglund, tel 070 601 95 31
Anita Lindgren, tel 070 420 05 01
Daily Tegnefjord, 070 420 06 63
Carola Skärvinge, 070 307 59 84

Herrgolf

Hej alla herrgolfare!

Herrsektionen är för oss herrar mellan 22 och 59 år. Vi är med våra ca 35 aktiva medlemmar omkring hälften av alla medlemmar på Arlandastad golf och utgör därmed en mycket intressant och viktig grupp på klubben. Herrsektionens mål är att tillsammans skapa mervärde med bra klubbkänsla, i en miljö som inbjuder till glädje och gemenskap samt uppmuntra oss herrar att vilja träna, tävla och kanske åka på golfresor tillsammans.

Herrsektionen kommer denna säsong bl.a. att representera klubben på Uppland golfförbunds seriespel, där vi har anmält fyra lag för tävlingar i H30, H40 samt H50-herrar. Seriespelet består av totalt fyra omgångar runtom i Uppland och laget består av fyra singelspelare per omgång. De tre bästa resultaten räknas samman.

Förutom seriespel har vi även anmält ett lag till Uppland Golfförbunds MatchPlayCup. I MatchPlayCup tävlar ett 6-mannalag och det spelas i Ryders Cup format. I varje spelomgång spelas en foursome, en fyrboll samt två singelmatcher.

Känner du att detta skulle var något för dig, så är du mer än välkommen att ansluta.
Vi söker ständigt flera medlemmar till herrsektionen!

Förutom tävlingar så erbjuder vi gruppträningar med vår PRO, vårt eget seriespel på tisdagar samt andra roliga golfaktiviteter.

Säsongen avslutas med golfspel och tillhörande middag.

Har du frågor, är tävlingssugen och vill vara med i ett glatt gäng?

Tveka inte utan hör av dig direkt till oss så kan vi berätta mer,

Mvh
Per Samuelsson

Vi som är coacher i herrsektionen är

Per Samuelsson, H50, mob 070-557 19 75
Martin Henriksson, H40, mob 076-235 26 99
Patrik Södergren H30, mob 076-020 85 57

Junior & Elit

Vad innebär det att vara Juniormedlem på ARLANDASTAD GOLFKLUBB ?

  1. Tillgång till en komplett anläggning med gym, bra träningsmöjligheter och 40 hål att spela. Två st Europatourtävlingar har hållits på utmanande Masters-banan
  2. Eget Juniorhus med WI_FI där man kan hänga med sina kompisar och träffa nya vänner.
  3. Träna, vara utomhus, andas frisk luft, sov bättre, upplev naturen.
  4. Skaffa dig mer mognad och självförtroende.
  5. Bli kreativ! Beroende på hur bollen ligger behöver du utveckla din fantasi för att slå ditt nästa slag.
  6. Äventyr! Ingen runda är den andra lik
  7. Som ung så har du lättare att lära dig spelet golf. Dels så är du rörligare i kroppen men du har också mer tid på dig att öva än vuxna.
  8. Vår verksamhet är omfattande. Juniorerna lär sig vett och etikett, golfens regelverk, hur man tränar och tävlar mm
  9. Förberedelse inför eventuell golfgymnasium och i förlängningen även college

Utöver golfträningarna erbjuder vi klubbtävlingar, spelaktiviteter, träningsläger, fysträningar, m.m.
Om du är förälder eller medlem vill vi även informera om att vi söker nya ledare som kan vara med och ytterligare förbättra junior- och elitverksamheten. Att vara ledare innebär inte att man måste vara aktiv i en träningsgrupp, det finns andra uppgifter.

Juniorträning,
Nigård Golfcoaching och Javier Nigår erbjuder möjlighet till juniorträning och olika läger. Under säsongen finns möjlighet till träningstillfällen en gång i veckan och 3 läger annordnas under säsongen.

För mer information om de olika träningsuppläggen och läger,
klicka här

Allt, anmälan till / betalning för och genomförande av träningarna, ansvaras av Nigård Golf Coaching. För frågor och mer information, maila till [email protected]

Javier Nigård, 0708-58 44 01, [email protected]

Miljöpolicy

Miljöpolicy för Arlandastad Golf
Arlandastad Golf jobbar aktivt med miljöfrågor som berör skötsel och drift av golfbanorna. Arlandastad Golf AB har under många år gjort stora insatser för att uppnå högt ställda miljömål på hela golfanläggningen.

Mycket betydande investeringar har gjort för att ligga i fronten på utvecklingen i golfsverige när det gäller lösningar på olika miljöproblem. Bland annat har Bolaget investerat i en modern ”miljöstation”.

Golfklubben står helhjärtat bakom miljösatsningarna. Arlandastad Golf (Klubben och Bolaget) står starka inom miljöarbetet även vid ändrade regelverk från myndigheter. Vår egenkontroll och våra rutiner stärker Arlandastad Golf som miljömedvetet företag i kommunen.

Åtagande
• Arlandastad Golf engagerar sig för att skydda miljön, förebygga eventuell förorening och höja kunskapen om golfbanans miljöpåverkan hos medarbetarna.

• Arlandastad Golf vill förekomma eventuella myndighetskrav. Gällande lagstiftning inom miljöområdet är minimikrav.

• Arlandastad Golf skall utveckla sitt miljöarbete så att arbetet ständigt förbättras.

• Banskötsel och projektering skall präglas av långsiktighet och att biologisk mångfald bevaras och i vissa fall utvecklas med bevarad spelstrategi.

• Miljöfrågor skall öppet kommuniseras med medlemmar och allmänhet.

• Vid inköp av såväl varor som tjänster skall miljöaspekten beaktas.

• För att förverkliga policyn skall Golfförbundets miljöplan användas

• Utnyttjande av varor och energi skall ske så effektivt som möjligt. Avfallshanteringen ska präglas av kretsloppstänkande.

Dokumentarkiv