Klubben

Klubbens målsättning är att i samarbete med ägarbolaget skapa största möjliga medlemsnytta. Vad som är medlemsnytta är dock svårt att definiera i generella termer. Vi har olika behov och förutsättningar som individuella golfare. Möjligen kan ett generellt inslag i vad som kan definieras som medlemsnytta vara att så långt det är möjligt tillgodose våra högst olika individuella behov.

 
Fler och fler ser värdet av att vara medlem i en resursstark klubb där den enskilde medlemmen inte behöver ta några ekonomiska risker på samma sätt som i klubbar som själva äger sina anläggningar.

 
Vår övergripande målsättning är att bedriva verksamheten så att Arlandastad Golf har en stark position när golfsverige, efter den kris som många klubbar för närvarande befinner sig i, går in i en ny framgångsfas.

 
En faktor som starkt bidrar till Arlandastad Golfs starka position på golfmarknaden är att anläggningen ägs av ett resursstarkt privat bolag och att klubben genom ett långsiktigt nyttjanderättsavtal helt kan koncentrera sig på själva kärnverksamheten det vill säga golfandet och medlemsaktiviteterna.

 
Klubbkänslan upplever vi som stark inte minst i kretsen av fullvärdiga medlemmar. Vi söker framgångsvägar som vidgar kretsen av medlemmar som aktivt deltar och medverkar i verksamheten. Kärnan i det som håller oss samman är vår golf och hur den kan förbättras och utvecklas både på det individuella planet och i hela verksamheten.

 
Klubben har under en följd av år systematiskt och stort satsat på en omfattande juniorverksamhet för både tjejer och killar. Varje säsong är ett 20-tal ideella ledare och vår PGA Pro tillsammans engagerade i denna för klubben betydelsefulla verksamhet. Detta är i första hand en breddsatsning men vi gläder oss givetvis mycket varje gång någon av våra juniorer är framgångsrik på elitnivå.

 
Vill du få vårat nyhetsbrev? Klicka här för att bli prenumerant!

Kommentarer inaktiverade.