Välkommen till klubbens sida på Arlandastad Golf

Klubbens målsättning är att i samarbete med ägarbolaget skapa största möjliga medlemsnytta.
Vad som är medlemsnytta är dock svårt att definiera i generella termer.
Vi har olika behov och förutsättningar som individuella golfare. Möjligen kan ett generellt inslag i vad som kan definieras som medlemsnytta vara att så långt det är möjligt tillgodose våra högst olika individuella behov.

Om klubben / Nyhetsbrev

Fler och fler ser värdet av att vara medlem i en resursstark klubb där den enskilde medlemmen inte behöver ta några ekonomiska risker på samma sätt som i klubbar som själva äger sina anläggningar.

Vår övergripande målsättning är att bedriva verksamheten så att Arlandastad Golf har en stark position när golfsverige, efter den kris som många klubbar för närvarande befinner sig i, går in i en ny framgångsfas.

En faktor som starkt bidrar till Arlandastad Golfs starka position på golfmarknaden är att anläggningen ägs av ett resursstarkt privat bolag och att klubben genom ett långsiktigt nyttjanderättsavtal helt kan koncentrera sig på själva kärnverksamheten det vill säga golfandet och medlemsaktiviteterna.

Klubbkänslan upplever vi som stark inte minst i kretsen av fullvärdiga medlemmar. Vi söker framgångsvägar som vidgar kretsen av medlemmar som aktivt deltar och medverkar i verksamheten. Kärnan i det som håller oss samman är vår golf och hur den kan förbättras och utvecklas både på det individuella planet och i hela verksamheten.

Klubben har under en följd av år systematiskt och stort satsat på en omfattande juniorverksamhet för både tjejer och killar. Varje säsong är ett 20-tal ideella ledare och vår PGA Pro tillsammans engagerade i denna för klubben betydelsefulla verksamhet. Detta är i första hand en breddsatsning men vi gläder oss givetvis mycket varje gång någon av våra juniorer är framgångsrik på elitnivå.

Vill du få vårt nyhetsbrev? Klicka här för att bli prenumerant!

Styrelse

Niklas Lundin
Ordförande
0708 299546
niklas_lundin@hotmail.com

Peter Östregård
Kassör/Sekreterare
0733 421631
ostregardpeter@gmail.com

Michael Edin
Herrsektion/Elit
0702 894779
michael.edin@live.se

Elisabet Hedin Söderström
Damsektion
0733 860882
goran.rsa@outlook.com

Anita Lindgren
Seniorsektion
070 4200501
anita.lindgren@sigtuna.se

Per Karlsson
Medlemsaktiviteter
per@arlandastadgolf.se

Verksamhetsplan

NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF.

2021 har varit ett fantastiskt golfår med rekordmånga spelade rundor på Arlandastad Golfklubb. VI har under året haft en strategi att premiera tillgängligheten så långt som möjligt och man kan konstatera att det hjälper att vara en anläggning med 40 hål när trycket efter speltider är högt. Arlandastad har under 2021, relativt andra banor i närområdet, haft bra tillgänglighet.

Under 2022 hoppas vi genomföra ett stort antal klubbtävlingar, inklusive den populära golfveckan.. Vidare så kommer Upplands Golfdistrikt stå som värd för arrangemangen kring SM-Veckan 2022. Arlandastad kommer att ta hand om H-25 och vi siktar på att erbjuda fantastiska golfdagar till våra gäster. Ta gärna kontakt med tävlingskommittén om ni vill vara med och bidra till att vi kan genomföra SM veckan på ett bra sätt.

Vidare kommer det att avhållas Europatourkval under hösten, förutsatt att pandemin inte omöjliggör detta, där klubben inte är direkt involverad, men en stor händelse på anläggningen, som kommer att dra mycket folk och det är en fantastisk chans att komma ut till Masterbanan och se framtidens golftalanger göra upp. Det kommer även att behövas ett antal funktionärer.

Även omgångar av UGF:s seriespel kommer att avhållas på klubben.

Klubben planerar att genomföra ett antal aktiviteter i form av träningar och andra aktiviteter anpassat efter efterfrågan från klubbens medlemmar.

Vi kommer även att uppmuntra intresserade medlemmar att deltaga på olika kurser i UGF:s regi, som regelkurser, tävlingsledarkurser m.fl

SENIORER

Under 2022 kommer vi att spela vår torsdagsgolf som vanligt och med samma upplägg som 2021. Säsongen kommer att omfatta medlemsaktiviteter av ungefär samma omfattning och utformning som de senaste säsongerna. Målet är att kunna erbjuda tävlingsmöjligheter för alla tävlingssugna, men också att skapa tillfällen till kontakter med andra klubbmedlemmar än de som man oftast spelar med.

Torsdagsgolfen
Torsdagsgolfen blir den viktigaste verksamheten i båda dessa avseenden. Info om detta kommer via mail och i klubbens veckobrev. Första speldag bestäms av när banorna öppnar men förhoppningsvis så blir det i slutet på mars/början av april. Tävlingen pågår under hela säsongen, tom september. Säsongsavslutning blir i början av oktober.
Tävlingarna kommer att förläggas till både Mastersbanan och Nya banan och spelformen är slaggolf.
Startavgiften är 300:- kr för hela säsongen. Den inkluderar även start i de tävlingar som kommer att läggas in i spelschemat (scramble, tre klubbor, bästboll). Administrativt ansvariga är seniorkommittén. Anmälan till tävlingarna görs varje vecka på Golf.se.
Förslag, att vi har en Masterstävling med spel under 3 dagar på Nya banan.
Matchspel vår och höst.

Upplandsserien
Vi kommer fortsättningsvis att anmäla lag till Upplandsserien och vi kommer att ställa upp med följande lag i D50, D60, D70, D75 H60,H70 och H75.

Old Members tävlingar
Vi uppmanar alla att försöka vara med på UGF:s Old-Members-tävlingar som spelas på olika banor i Uppland, tre par tävlingar och två singel. Ett kul sätt att komma ut och få spela på andra banor för en billig penning. På ”upplandsgolf.se/kommittéer/senior” finner du all information du behöver.

Seniorernas golfresa
Planering av årets 2-dagars Seniorresa är påbörjad, mer info kommer om det blir av.

DAMER

Vi vill fortsätta med vårt ”Lärgruppsarbete” och fokuserar vidare utifrån behoven från 2021 års säsong och vid de olika tillfällena när vi träffar våra damer i klubben. Detta med fortsatt hjälp och stöd från SISU i Uppland. Vi har sett ett ökat intresse under de senare åren bland våra kvinnliga medlemmar och därför fortsätter vi med detta arbete. Cattis i damsektionen som år 2021 har haft kontakten med SISU Uppsala fortsätter även 2022 med det arbetet.

Vi inleder golfsäsongen med ett UPPSTARTSMÖTE den 23/3 2022. Vi bjuder på fika och en smörgås och under tiden presenterar vi oss i damsektionen samt berättar om årets aktiviteter,
tar in idéer och synpunkter från våra damer. Vi kommer också informera om vår träningslokal ovanför herrarnas omklädningsrum som står till förfogande för alla medlemmar

DAMTRÄNING

Vi kommer erbjuda alla damer föregående säsongs förändring av träning. D.v.s. en heldagsträning med vår tränare An-Marie Ekfeldt på söndagar som blev så populärt förra året, max 12 st. Anita Lindgren är ansvarig för det. Samt extra träning för de som spelar seriespel med hjälp av Ida Bosson.

En STADSVANDRING hoppas vi kunna genomföra i år. Datum för den kommer med inbjudan.
Ansv: Bente m.fl

TISDAGSGOLFEN

Vi fortsätter med vår TISDAGSGOLF under Maj-t.o.m Augusti som vi erbjuder med två klockslag, dels kl 11.00 och kl 17.50. Där alla damer i klubben är välkomna att spela i olika lottade bollar, där viss hänsyn tas när önskemål om fadderrundor är aktuellt. För de som är intresserade kan de medverka i tävlingen ”Drömscooren” som samtidigt äger rum dessa tisdagar.  Vi planerar en avslutning av årets säsong i samband med datumet för tävlingen Rosa Pantern 11/9, (en tävling som ingår i Klubbens officiella tävlingsprogram), Ansvarig för tävlingen är Elisabet med hjälp av övriga i damsektionen. Ansvariga för tisdagsgolfen är; Fm samling 10.30 Bente Jarl Östlund och Kväll, samling 17.30 Lena Henriksson.

SERIESPEL

Vi planerar för seriespel i Upplandsserien och anmäler följande lag;
2 D50-lag Ansv. Carola Skärvinge
1 D60-lag Ansv. Bente Jarl Östlund
1 D70-lag Ansv. Anita Lindgren
2 D75-lag Ansv. Anita Lindgren

Det finns möjlighet och det skulle vara kul om intresse finns bland våra yngre damspelare att vi även kan anmäla lag för D 30 och D 40

Vi har också en ambition att bjuda in Malin Hedberger (mental coach) till en ”Medlemskväll” för alla våra medlemmar

Damsektionen
Elisabet Hedin Söderström

HERRAR

Mål
Herrsektionens mål för 2022 fortsätter med att skapa en positiv klubb-anda och social samvaro
oavsett bakgrund, etniskt ursprung och ambitionsnivå. Vi kommer fortsätta aktivt att söka flera medlemmar som vill vara med i herrsektionen och att skapa ”Upplands bästa klubb”, representera klubben vid seriespel, behjälplig vid hemmatävlingar samt delta på träningar.

Tävlingar
Vi kommer att representera klubben i Upplands Golfförbunds seriespel som spelas 4 gånger under året och enligt nedan åldersklasser. Vi kommer även i samband med Upplands seriespel vara arrangör ett par gånger under året .
Vår ambition är att kunna titulera sig som Upplands bästa lag i alla våra åldersklasser.

H50 4-mannalag i både Division 2 och Division 3
H40 4-mannalag i Division 2
H22 3-mannalag i Division 1 med två lag

Tisdagsgolfen – Tisdagsgolfen är en 9 håls slagtävling och de 5 bästa egna resultat räknas
samman. Vi spelar med såväl hcp som scratch. Spelperioden är från maj till september och
spelas på Mastersbanan. Avslutning är planerat till slutet av september med lagspel, samkväm, middag samt prisutdelning,

Träningar

Vi planerar att genomföra 5st. gruppträningar med Ida Bosson. Träningarna riktar sig till herrsektionens medlemmar och träningsupplägget fastställs i samråd med Ida.

Ekonomi
Enligt bilaga budget.

Ledare och kompetensutveckling
Ledare för respektive åldersklass kommer att vara följande
H50 – Per Samuelsson (Anders Eriksson, Peter Edin)
H40 – Patrik Södergren
H22 – Joakim Eriksson

Herrsektionen
Per Samuelsson
H50

JUNIORER
Juniorverksamheten kommer att läggas ut externt på Ida Bosson, som kommer att ansvara för hela upplägget vad gäller träning och läger.
Förhoppningen är att vi ska få ett större intresse och engagemang för vår juniorverksamhet.

Klubben kommer att arrangera Juniortävlingar.

Tävlingar

 Arlandastad GK Golfvecka 2021 – 19-24 Juli
Golfvecka v29 2021 
>> Mer info

2021-04-24
Vårraiden
Nya banan
Spelform: Blandat                                 

2021-04-29
Stockholm´s Stolthet inv.
Nya banan

2021-06-05
Grillgolfen
Nya banan
Spelform: Poängboggy

2021-07-03
KM 2021
Masters
Spelform: Slagtävling

2021-07-04
Olles Minne
Nya banan
Spelform: 4-manna scramble

2021-07-19- 2021-07-24
Sommargolfvecka
se info på Min golf

2021-08-13
Ladie´s Golf Challenge förmiddag
Masters
Spelform: 2-manna lag bästboll poängbogey

2021-08-13
Ladie´s Golf Challenge eftermiddag
Masters
Spelform: 2-manna lag bästboll poängbogey

2021-08-21
Ironman  2021
Masters & Nya & Övn.ban
Spelform: Slaggolf

2021-08-22 & 2021-08-23
SSG OM 1-2 2022
Masters och Nya
Spelform: Slagtäving

2021-08-28
Kategori KM  2021
Masters
Spelform: Slagtävling

2021-09-23
Natt KM   2021
Övn.bana/Elljus
Spelform: Slagtävling

Mer info hittar du på Golf.se

Handikappkommitté

Spela glädjefylld golf med rätt handicap. Spela inspirerat med rätt handicap och nå bättre resultat. Ta hjälp av din årliga handicaprevision som är obligatorisk för alla spelare.

Uppdrag
Genomföra årlig handicaprevision enligt EGA (European Golf Association) handicap-reglers svenska tillämpning.
Genomföra en revision enligt allmän spelstandard på spelare i handicap grupp 1.
Handicapkommittén måste meddela spelaren om varje förändring av hans exakta handicap och förändringen träder i kraft samtidigt som han blir medveten om förändringen.
När en spelare byter hemmaklubb, informera den nya hemmaklubben om dennes exakta handicap och ställa en kopia på spelarens handicapregister för det nuvarande och föregående året till denna klubbs handicapkommitté.
Bistå medlemmarna i diverse regel- och handicapärenden.

Mål
Säkerställa att EGA (European Golf Association) Handicapregler tillämpas korrekt.
Att alla klubbens spelare som deltar i tävlingsspel skall ha ett rättvisande handicap samt ha god kunskap om golfens etik och regler.

Om du som medlem är intresserad av regler kring golfspelet så behövs du både på klubben och i distriktet.
Hör av dig till Stefan på stefan@stefanstal.se för mer information.

Något mer du vill veta? Kontakta då gärna någon av oss i Handicapkommittén:
Stefan Ståhl, stefan@stefanstal.se
Tommy Hellström, tohet1@gmail.com

Seniorgolf

SENIORSEKTIONEN

Torsdagsgolfen och Matchspel

Vi tävlar varje torsdag med start i April. Datum meddelas i Veckomailet från klubben.   

Vi spelar två rundor på Nya Banan, en på Masters, två på Nya Banan, en på Masters o s v med starttider löpande från kl 09.30 på Nya Banan och från kl 13.00 på Masters.

Torsdagsgolfen är öppen för damer och herrar 60+, med medlemskap på Arlandastad GK eller Ulriksdal GK.

För varje spelare räknas de tre bästa rundorna på Nya Banan samt de två bästa på Masters. Tävlingen spelas som slaggolf med hcp. Varje tävlande börjar med 5×100 slag som sedan byts ut mot aktuella resultat.

I år blir det två klasser, en dam och en herr. Vinnaren i varje klass blir SENIORMÄSTARE 2021.

Vi kommer också att spela matchspel under året, och de tre första får pris. Anmälan för matchspel sker till mail eller telefon nedan. Sista dagen för anmälan är 25 april då lottning och startlista sätts upp i restaurangen. Varje spelomgång har 14 dagar på sig att genomföra matchen. Om spelare är med i torsdagsgolfen och matchspel kostar det 300:- enbart matchspel kostar också 300:-

Du anmäler dig till torsdagsgolfen via min golf på Golf.se, senast på tisdag samma vecka som tävlingen genomförs och innan kl 18.00.

Startavgiften för hela säsongen är 300 kr. Beloppet ska sättas in på Lars-Åke Karlssons konto i SEB 5699-0057378. OBS! GLÖM EJ ATT UPPGE NAMN VID ANMÄLAN

Vid frågor och funderingar kontaktar du Gösta Karlsson på svengostakarlsson@gmail.com eller tel 0727 35 67 93.

Upplandsserien
Klubbens externa tävlingsverksamhet består av minst 10 lag i uppländska seriespelet. Vi ställer i år upp med D60, D70, D75. H60 och H75. Vi kommer att ha en avslutningstävling för alla som deltagit i seriespelet.

Old Members tävlingar
Vi uppmanar alla att försöka vara med på UGF:s Old-Members-tävlingar som spelas på olika banor i Uppland, tre par tävlingar och två singel. Ett kul sätt att komma ut och få spela på andra banor för en billig penning. På upplandsgolf.se/kommittéer/senior finner du all information du behöver.

Seniorernas golfresa

Planeringen är påbörjad av en 2-dagarsresa för seniorerna. Mer info kommer på Klubbens veckomail. Anmälan till Gösta Karlsson tel. 0727356793 eller svengostakarlsson@gmail.com.

Vi kommer att hade ett uppstartsmöte i mars

Träningstider – Vi återkommer om datum och tider senare när allt klart med det.
Anita Lindgren på mail anita.lindgren@sigtuna.se eller tel 070-420 05 01.

Välkomna till torsdagsgolfen och matchspel och träningarna önskar

Seniorkommittén

Damgolf

DAMSEKTIONEN 2021

Välkomna till en ny härlig säsong och vi hoppas på att träffas vid många fina golfrundor. Vi kommer att lägga ut vår information till er via klubbens Veckobrev, på vår Facebook-grupp och på anslagstavlan i vårt omklädningsrum.

Våra aktiviteter
Damträning kommer att ske även i år på en helgdag mellan kl. 9.00-16.00 och tränaren är An-Marie Ekfeldt. Info kommer på veckomailet..

Tisdagsgolfen/ Drömscoren
Syftet med vår tisdagsgolf är att deltagarna ska lära känna varandra under lättare former. Alla damer oavsett ålder kan vara med. Även du som behöver en ”fadderrunda” kan gå med.
Under Tisdagsgolfen har vi ett tävlingsinslag för de som vill som vi kallar ”Drömscoren”. I år ska vi testa att utöka denna aktivitet med att ha en förmiddagstid också. Samling kl.10.30 och på kvällen 17.30 på 1:a tee Nya banan. Där delar vi upp oss i bollar och sen går vi ut straxt där efter.

Vi spelar 10 hål och pågår från 5 maj till 25 augusti.

Vi börjar i år med att endast spela sällskapsspel p. g. a. Corona och fortsätter i år med att ha två starttider, vilket var populärt förra året. På fm. saml. 10.30 ansvarar Bente Jarl Öslund för starten där och på kvällen saml. 17.30 ansvarar Lena Henriksson för starten. Vi spelar de 10 första hålen och startar upp den 4/5 samt avslutar den 31/8. Kanske vi kan ha en liten tävling i slutet av säsongen beroende på om bestämmelserna ändras.

Om det är möjligt har vi avslutning som tidigare år i samband med Rosa Pantern-tävlingen den 5/9.

Rosa Pantern--tävlingen är en kul tävling med flera ROSA inslag. Den ingår i vår klubbs officiella tävlingsprogram och överskottet går till Bröstcancerfonden. Anmälan görs via Min golf. Ansvarig för denna tävling är Elisabet Hedin Söderström. 0733-860882.

Stadsvandringen ställer vi in även i år p.g.a. Corona. Men den finns kvar till nästa års planering.

Vår hemliga resa med buss planerar vi att kunna genomföra den 26/9 men under lite andra former med anledning av Corona. Mer info kommer senare under säsongen, så håll uppsikt! Ansvarig för den är Carola Skärvinge och Daily Tegnefjord.

Seriespel

Vi anmäler även i år olika damklasser för seriespel i UGF och hoppas att de går att genomföra.

Följande:
2 st D50-lag  ansv. Carola Skärvinge
1 st D60-lag  ansv. Bente Jarl Östlund
1 st D70-lag  ansv.  Anita Lindgren
2 st D75-lag  ansv.  Anita Lindgren

Övrig information som dyker upp under säsongen kommer att meddelas i veckomailen. Ta även en titt ibland på anslagstavlan i Damernas omklädningsrum.

Ni kan också hitta oss på Facebook där vi också lägger in information och bilder, sök på Arlanda damer.

Hoppas att detta året blir det år när deltagandet av damer i våra klubbtävlingar slår rekord, kolla upp tävlingsprogrammet i Min golf och Välkomna att anmäla er.

KONTAKTPERSONER I DAMSEKTIONEN

Elisabeth Hedin Söderström, tel 073 386 08 82
Bente Jarl Östlund, tel 070 397 79 84
Anita Lindgren, tel 070 420 05 01
Daily Tegnefjord, 070 420 06 63
Carola Skärvinge, 070 307 59 84
Lena Henriksson, 070 7860295

Herrgolf

Mål
Herrsektionens mål för 2021 är att fortsätta med att skapa en positiv klubb-anda och social samvaro oavsett bakgrund, etniskt ursprung och ambitionsnivå. Vi kommer fortsätta aktivt att söka flera medlemmar, som vill vara med i herrsektionen och att skapa ”Upplands bästa klubb”, representera klubben vid seriespel, behjälplig vid hemmatävlingar samt delta på träningar.

Elitlaget
Elitlaget ska samla klubbens bästa herrspelare. Laget består av sex spelare som varje år blir uttagna för att representera Arlandastad i den prestigefyllda tävlingen: SM-klubblag.

Elitlaget har i stort sett gått runt på sammaspelare de senaste åren. Inför förra året så försvann några tongivande spelare från klubben vilket såklart innebär att Elitlaget är en aning försvagat inför denna säsong. De har därmed inte samma starka målsättning att klättra uppåt i seriesystemet som tidigare år, även om ambitionen fortfarande finns där. Målet för Elitlaget 2021 är att försöka bygga nytt och låta fler spelare bli trygga i den ärofyllda uppgiften att representera Arlandastads GK i SM.

Träningar
Vi planerar genomföra 5 st. gruppträningar. Träningarna riktar sig till Herrsektionens medlemmar och träningsupplägget fastställs i samråd med den aktuella tränaren.

Tävlingsgruppen
Tävlingsgruppen är en idé som skulle blivit verklighet redan förra säsongen men då Corona drabbade oss alla så sattes denna på paus. Hoppas den kan bli verklig i år.

Målet med gruppen är att stärka tävlingskulturen på Arlandastad, göra det enkelt och roligt att tävla samt skapa lite klubb-anda och gemenskap i vårt individuella tävlande. Alla medlemmar på Arlandastad, från alla olika nivåer av golf som vill börja tävla eller redan tävlar är Välkomna. Tanken är att personerna inom Tävlingsgruppen tipsar varandra om tävlingar i vårt närområde. Är någon inom Tävlingsgruppen intresserad av att åka på samma tävling så kan vi t.ex höra oss för i fall någon är intresserad av. Samåkning, spela ett inspelsvarv innan tävlingen, äta lunch/middag efter tävlingen osv.
Om intresse finns och om Corona tillåter det så startar Tävlingsgruppen igång lagom till tävlingssäsongens början.

Tävlingar
Vi kommer att representera klubben i Upplands Golfförbund seriespel som spelas 4 ggr under säsongen och enligt nedanstående åldersklasser. Vi kommer även i samband med Upplands seriespel vara arrangör ett par gånger under säsongen.
Vår ambition är att alla lag ska kunna titulera sig som Upplands bästa lag i alla våra åldersklasser.

Följande:
H50 4-mannalag i Div. 1 och Div. 2
H40 4-mannalag i Div. 2
H22 2-mannalag i Div. 1

Tisdagsgolfen – kör vi som tidigare år. En slagtävling över 9 hål och de 5 bästa egna resultaten räknas samman. Vi spelar med såväl hcp som scratch. Spelperioden är från Maj till september och spelas på Masters-banan. Avslutning är planerad till den 25/9 med lagspel, samkväm, middag och prisutdelning.
Träningar Vi planerar att genomföra 5 st. gruppträningar med tränare. Träningarna riktar sig till herr-sektionens medlemmar och träningsupplägget fastställs i samråd med tränaren.

Ledare och kompetensutveckling
Ledare för respektive åldersklass kommer att vara följande
H50 – Per Samuelsson (Anders Eriksson, Peter Edin) 0705 571975
H40 – Patrik Södergren 0760 208557
H22 – Joakim Eriksson 0739 033489

Herrsektionen
Per Samuelsson
H50

Juniorgolfen

Hej alla juniorer

Tillsammans med dig vill vi skapa en aktiv och levande juniorverksamhet på Arlandastads Golfklubb. Som junior hos oss har du tillgång till gym, bra träningsmöjligheter och 40 hål att spela på, bl a Masters-banan, där Europatourtävlingar har hållits.

Fördelarna med golf är många du får vara utomhus, andas frisk luft, uppleva naturen och träffa nya kompisar.

Hos oss får möjlighet att lära dig spela golf för livet, oavsett om du vill förbereda dig för golfgymnasiet, söka in på college, sikta mot golftouren eller vill ha golf som motion.

Den 27  april 2022 kickar vi ingång vår juniorverksamhet som erbjuder en lärorik, varierande och kul träning. Hoppas att du vill vara med.

Juniorträning
Riktar sig mot dig som är 9 till 16 år och tränar 2 gånger/vecka onsdagar och söndagar.

Mer info hittar du här.

Knattegolfen
Riktar sig mot dig som är 6 till 8 år och tränar varje söndag.

Mer info hittar du här.

Miljöpolicy

Miljöpolicy för Arlandastad Golf
Arlandastad Golf jobbar aktivt med miljöfrågor som berör skötsel och drift av golfbanorna. Arlandastad Golf AB har under många år gjort stora insatser för att uppnå högt ställda miljömål på hela golfanläggningen.

Mycket betydande investeringar har gjort för att ligga i fronten på utvecklingen i golfsverige när det gäller lösningar på olika miljöproblem. Bland annat har Bolaget investerat i en modern ”miljöstation”.

Golfklubben står helhjärtat bakom miljösatsningarna. Arlandastad Golf (Klubben och Bolaget) står starka inom miljöarbetet även vid ändrade regelverk från myndigheter. Vår egenkontroll och våra rutiner stärker Arlandastad Golf som miljömedvetet företag i kommunen.

Åtagande
• Arlandastad Golf engagerar sig för att skydda miljön, förebygga eventuell förorening och höja kunskapen om golfbanans miljöpåverkan hos medarbetarna.

• Arlandastad Golf vill förekomma eventuella myndighetskrav. Gällande lagstiftning inom miljöområdet är minimikrav.

• Arlandastad Golf skall utveckla sitt miljöarbete så att arbetet ständigt förbättras.

• Banskötsel och projektering skall präglas av långsiktighet och att biologisk mångfald bevaras och i vissa fall utvecklas med bevarad spelstrategi.

• Miljöfrågor skall öppet kommuniseras med medlemmar och allmänhet.

• Vid inköp av såväl varor som tjänster skall miljöaspekten beaktas.

• För att förverkliga policyn skall Golfförbundets miljöplan användas

• Utnyttjande av varor och energi skall ske så effektivt som möjligt. Avfallshanteringen ska präglas av kretsloppstänkande.

Dokumentarkiv