Välkommen till klubbens sida på Arlandastad Golf

Klubbens målsättning är att i samarbete med ägarbolaget skapa största möjliga medlemsnytta.
Vad som är medlemsnytta är dock svårt att definiera i generella termer.
Vi har olika behov och förutsättningar som individuella golfare. Möjligen kan ett generellt inslag i vad som kan definieras som medlemsnytta vara att så långt det är möjligt tillgodose våra högst olika individuella behov.

Om klubben / Nyhetsbrev

Fler och fler ser värdet av att vara medlem i en resursstark klubb där den enskilde medlemmen inte behöver ta några ekonomiska risker på samma sätt som i klubbar som själva äger sina anläggningar.

Vår övergripande målsättning är att bedriva verksamheten så att Arlandastad Golf har en stark position när golfsverige, efter den kris som många klubbar för närvarande befinner sig i, går in i en ny framgångsfas.

En faktor som starkt bidrar till Arlandastad Golfs starka position på golfmarknaden är att anläggningen ägs av ett resursstarkt privat bolag och att klubben genom ett långsiktigt nyttjanderättsavtal helt kan koncentrera sig på själva kärnverksamheten det vill säga golfandet och medlemsaktiviteterna.

Klubbkänslan upplever vi som stark inte minst i kretsen av fullvärdiga medlemmar. Vi söker framgångsvägar som vidgar kretsen av medlemmar som aktivt deltar och medverkar i verksamheten. Kärnan i det som håller oss samman är vår golf och hur den kan förbättras och utvecklas både på det individuella planet och i hela verksamheten.

Klubben har under en följd av år systematiskt och stort satsat på en omfattande juniorverksamhet för både tjejer och killar. Varje säsong är ett 20-tal ideella ledare och vår PGA Pro tillsammans engagerade i denna för klubben betydelsefulla verksamhet. Detta är i första hand en breddsatsning men vi gläder oss givetvis mycket varje gång någon av våra juniorer är framgångsrik på elitnivå.

Vill du få vårt nyhetsbrev? Klicka här för att bli prenumerant!

Styrelse

Niklas Lundin
Ordförande
0708 299546
niklas_lundin@hotmail.com

Peter Östregård
Kassör/Sekreterare
0733 421631
ostregardpeter@gmail.com

Michael Edin
Herrsektion/Elit
0702 894779
michael.edin@live.se

Elisabet Hedin Söderström
Damsektion
0733 860882
goran.rsa@outlook.com

Anita Lindgren
Seniorsektion
070 4200501
anita.lindgren@sigtuna.se

Per Karlsson
Medlemsaktiviteter
per@arlandastadgolf.se

Verksamhetsplan

NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF.

2020 kommer att bli ett intensivt år för klubben, med att stort antal klubbtävlingar, och fyra omgångar av UGF:s seriespel kommer att avhållas på klubben.

Vidare kommer det att avhållas Europatourkval under hösten, där klubben inte är direkt involverad, men en stor händelse på anläggningen, som kommer att dra mycket folk, och det
kommer även att behövas ett antal funktionärer.

Klubben kommer att deltaga med många lag i olika åldersklasser i UGF Seriespel, och vi hoppas naturligtvis på samma goda resultat i år.

Elitlaget höll sig kvar i Division 1 genom en mycket bra insats föregående år, och vi hoppas och tror att de kommer att prestera lika bra i år.

Styrelsen kommer under året att påbörja arbetet med att titta över nyttjanderättsavtalet med Bolaget, som löper ut 2020-12-31.

Vi kommer att uppmuntra intresserade medlemmar att deltaga på olika kurser i UGF:s regi, som regelkurser, tävlingsledarkurser m.fl

SENIORER

Under 2020 kommer vi att spela vår torsdagsgolf som vanligt och med samma upplägg som 2019. Då hade vi planer på att lägga in en matchtävling parallellt med torsdagsgolfen men det blev
svårt att administrera så det lades tillfälligt på is. Säsongen kommer att omfatta medlemsaktiviteter av ungefär samma omfattning och utformning som de senaste säsongerna. Målet är att kunna erbjuda tävlingsmöjligheter för alla tävlingssugna, men också att skapa tillfällen till kontakter med andra klubbmedlemmar än de som man oftast spelar med.

Torsdagsgolfen
Torsdagsgolfen blir den viktigaste verksamheten i båda dessa avseenden. Uppstartsmöte blir någon gång under mars månad, dit alla seniorer är välkomna. Första speldag bestäms av när banorna öppnar men förhoppningsvis så blir det i slutet på mars/början av april. Tävlingen pågår under hela säsongen, tom september. Säsongsavslutning blir i början av oktober.
Tävlingarna kommer att förläggas till både Mastersbanan och Nya banan och spelformen är slaggolf.
Startavgiften är 300:- kr för hela säsongen. Den inkluderar även start i de tävlingar som kommer att läggas in i spelschemat (scramble, tre klubbor, bästboll). Administrativt
ansvariga är seniorkommittén. Anmälan till tävlingarna görs varje vecka på Golf.se.
Förslag, att vi har en Masterstävling med spel under 3 dagar på Nya banan.
Matchspel vår och höst.
En regelkväll med alla nya regler och det nya hcp-systemet är ett önskemål.

Upplandsserien
Vi kommer fortsättningsvis att anmäla lag till Upplandsserien och vi kommer att ställa upp med
följande lag i D60, D70, D70(?) H60, H70, H75 och H80.

Old Members tävlingar
Vi uppmanar alla att försöka vara med på UGF:s Old-Members-tävlingar som spelas på olika banor i Uppland, tre par tävlingar och två singel. Ett kul sätt att komma ut och få spela på andra banor för en billig penning. På ”upplandsgolf.se/kommittéer/senior” finner du all information du behöver.

Seniorernas golfresa
Årets 2-dagars seniorresa blir någon gång under maj månad.
Planeringen är påbörjad.
Anmälan till Gösta Karlsson tel. 0727356793 eller svengostakarlsson@gmail.com.
Vi kommer att ha ett uppstartsmöte i mars.

DAMER

Vi är intresserade av att starta upp en ”Lärgrupp” med hjälp och stöd från SISU i Uppland.
Vår visionär att hitta nya ideer för att utveckla vår verksamhet som ska leda till ökat antal kvinnliga medlemmar att medverka i klubbens aktiviteter. Vi räknar med att strata upp i Januari 2020. Elisabet kontaktar SISU Uppsala.

Vi inleder golfsäsongen med ett UPPSTARTSMÖTE den 23/2 2020 och efter en presentation av oss i damsektionen har vi planer på att fortsätta meden ”Modevisning” av årets golfkollektion.
Vi bjuder sen på fika och presenterar årets aktiviteter, tar in idéer och synpunkter från våra damer i klubben. Vi kommer också informera om vår Träningslokal ovanför herrarnas som står till förfogande för alla medlemmar.

TRÄNINGSKVÄLLAR ska vi erbjuda som tidigare år i två grupper för att få ut så mycket som möjligt av varje tillfälle. Vilket innebär att vi delas upp utifrån våra HCP. Anita Lindgren är ansvarig.

En STADSVANDRING blir det också. Datum för den kommer med inbjudan. Ansv. Anita m.fl.

Vi fortsätter med våra TISDAGSKVÄLLAR fr o m första tisdagen i maj t o m sista tisdagen i augusti där alla damer i klubben är välkomna att spela och om de så vill samtidigt delta i tävlingen “Drömscoren”. Ansvarig för tisdagarna är Lena Henriksson med hjälp av övriga i damsektionen.
Avslutning av ovanstående aktivitet sker i samband med tävlingen ROSA PANTERN som ingår i klubbens officiella tävlingsprogram och vårt önskemål är att den läggs in i programmet den 8/9. Ansvarig för Rosa Panter är Damsektionen.

Vi fortsätter att MEDVERKA I SERIESPELET i Uppland och räknar med att kunna anmälaföljande lag:
D 50 – ansvarig Carola Skärvinge
D 60 – ansvarig Bente Jarl Östlund
D 70 – ansvarig Anita Lindgren
D 70 – ansvarig “- “
D 75 – ansvarig “ – “
Det finns möjlighet och det skulle vara roligt om intresse finns bland våra yngre damspelare att vi även kan anmäla lag för D 30 och D 40.

Vi planerar även i år för bussresa “HEMLIGT MÅL” DEN 20/9 2020. Ansvarig är Agneta Berglund och Carola Skärvinge.

Damsektionen
Elisabet Hedin Söderström

HERRAR

Mål
Herrsektionens mål för 2020 är att fortsätta på spåret med att skapa en positiv klubb-anda och social samvaro oavsett bakgrund, etniskt ursprung och ambitionsnivå. Vi kommer under året att aktivt söka bland våra medlemmar, som vill vara delaktiga till att ”skapa Upplands bästa klubb”, representera klubben vid seriespel, hemmatävlingar och träningar. Vår ambitionsnivå är att åter kunna titulera sig som Upplands bästa lag (H50 Div 1) i seriespelet. Även våra ”ungdomar” mellan H22-30 har ställt siktet högt och vi ser fram emot vad Joakim Eriksson hittar på för grabbarna.

Tävlingar
Vi kommer att representera klubben i Upplands Golfförbunds seriespel som spelas 4 gånger under åter och enligt nedan klasser. Vi kommer även i samband med Upplands seriespel vara arrangör ett par gånger under året
H50 4-mannalag i både Division 1 och Division 3
H40 4-mannalag i Division 2
H22 3-mannalag i Division 1

Tisdagsgolfen – Även i år kommer vi att ha ett internt seriespel. Tisdagsgolfen är en 9 håls slagtävling och de 5 bästa egna resultat räknas samman. Spelperioden är från maj till september och spelas på Mastersbanan. Avslutning är planerat till den 28 september med lagspel, samkväm, middag med prisutdelning.

Träningar
Vi planerar genomföra 5 st. gruppträningar med Javier Nigård. Träningarna riktar sig till Herrsektionens medlemmar och träningsupplägget fastställs i samråd med Javier.
Tidigare upplägg har fokus varit spel runt och på green.

Ekonomi
Enligt bilaga budget.

Ledare och kompetensutveckling
Ledare för respektive åldersklass kommer att vara följande:
H50 – Per Samuelsson
H60 – Patrik Södergren
H22 – Joakim Eriksson

Herrsektionen
Per Samuelsson
H50

JUNIORER
Juniorverksamheten kommer att läggas ut externt på Javier Nigård, som kommer att ansvara för hela upplägget vad gäller träning och läger.
Förhoppningen är att vi ska få ett större intresse och engagemang för vår juniorverksamhet.

Klubben kommer att arrangera Juniortävlingar.

Tävlingar

 Arlandastad GK Golfvecka 2021 – 19-24 Juli
Golfvecka v29 2021 
>> Mer info

2020-05-31 Två Generationer – Framflyttad, ev. nytt datum persenteras efter 5 juni,
Nya Banan. Kanonstart 13.30. Spelform: Greensome, Poängbogey, två generationer. Anmälningsavgift 300 kr/person inkl. Hamburgertallrik. Greenfee för icke medlemmar 200 kr.

2020-06-05 La Fourchette Cup – Framflyttad, ev. nytt datum persenteras efter 5 juni,
Masters Banan. Kanonstart 14.00 Spelform: 3-manna Texas Scramble valfria lag. Anmälningsavgift 1 800 kr/lag inkl. lunch och middagsbuffé. Greenfee ingår för icke medlemmar.

2020-06-13 Grillgolfen – Framflyttad, ev. nytt datum persenteras efter 5 juni,
Masters Banan. Kanonstart 14.00. 2-manna lag bästboll. Endast öppen för medlemmar. Mer info kommer.

2020-06-27 Ironman OPEN
Anläggningens samtliga 40 hål spelas på en dag för att kora vår egen Ironman. Löpande start från 08.00. Spelform: Singel, poängbogey, 3-klasser. Anmälningsavgift 200 kr. Greenfee 800 kr för icke medlemmar och 500 kr greenfee för medlemmar som har Medlemskap Nya Banan.

2020-08-07 Ladies Golf Challenge
Masters Banan. En kanonstart 08.30 och en 13.30. Spelform: 2-manna lag, Bästboll, Poängbogey, 1-klass. Tävlingen är endast öppen för damer. Anmälningsavgift 1 200 kr/lag inkl. lunch och fika. Greenfee ingår för icke medlemmar. Tävlingen är redan fulltecknad på båda starterna. Kontakta oss för att reservplats.

2020-08-15 Kräftgolfen
Nya Banan. Kanonstart 14:00. Alltid uppskattad, årets tävling! Spelform: Norsk poängbogey. Anmälningsavgift: 350 kr/person inkl. kräftbuffé. Tävlingen är endast öppen för medlemmar.

2020-08-29 Klubbmästerskap
Masters Banan. Löpande start från 07.00. Prestigefylld kamp om att bli klubbmästare i de olika klasserna! Spelformen: singel, slagtävling, scratch, D,H & Åldersklasser. Anmälningsavgift 200 kr/person för seniorer, juniorer fritt. Greenfee för medlemmar på Nya Banan tillkommer med 500 kr.

2020-09-13 Rosa Pantern
Från 11.30 Singel & Lag. + Middag 250:- GreenFee 500:-

2020-09-24 Natt-KM
Elbelysta 6-hålsbanan. Kanonstart 19.30. Här finns möjligheten att spela till sig den unika titeln nattklubbmästare. Spelform: Singel, Slagtävling, Scratch, Dam, Herr. Anmälningsavgift 200 kr.

2020-10-04 Olles Minne

Nya Banan. Kanonstart 09:00. Spelform: 4-manna Texas Scramble valfria lag. Anmälningsavgift 300kr/person inkl. mat. Greenfee för icke medlemmar 200 kr/person.

2020-10-18 Höstgolfen/Avslutning
Masters Banan. Kanonstart 10.30. Spelform: 4-manna Texas Scramble. Anmälningsavgift 300 kr/person ink. Soppbuffé. Endast öppen för medlemmar. Greenfee för medlemmar på Nya Banan tillkommer med 500 kr/person.

Glasblåsaren Cup 2019
Matchspelscup med hcp. Pågår under hela säsongen beroende på hur långt man tar sig.

Mer info hittar du på Golf.se

Handikappkommitté

Spela glädjefylld golf med rätt handicap. Spela inspirerat med rätt handicap och nå bättre resultat. Ta hjälp av din årliga handicaprevision som är obligatorisk för alla spelare.

Uppdrag
Genomföra årlig handicaprevision enligt EGA (European Golf Association) handicap-reglers svenska tillämpning.
Genomföra en revision enligt allmän spelstandard på spelare i handicap grupp 1.
Handicapkommittén måste meddela spelaren om varje förändring av hans exakta handicap och förändringen träder i kraft samtidigt som han blir medveten om förändringen.
När en spelare byter hemmaklubb, informera den nya hemmaklubben om dennes exakta handicap och ställa en kopia på spelarens handicapregister för det nuvarande och föregående året till denna klubbs handicapkommitté.
Bistå medlemmarna i diverse regel- och handicapärenden.

Mål
Säkerställa att EGA (European Golf Association) Handicapregler tillämpas korrekt.
Att alla klubbens spelare som deltar i tävlingsspel skall ha ett rättvisande handicap samt ha god kunskap om golfens etik och regler.

Om du som medlem är intresserad av regler kring golfspelet så behövs du både på klubben och i distriktet.
Hör av dig till Stefan på stefan@stefanstal.se för mer information.

Något mer du vill veta? Kontakta då gärna någon av oss i Handicapkommittén:
Stefan Ståhl, stefan@stefanstal.se
Tommy Hellström, tohet1@gmail.com

Seniorgolf

SENIORSEKTIONEN

Torsdagsgolfen och Matchspel

Vi tävlar varje torsdag med start i April. Datum meddelas i Veckomailet från klubben.

Vi spelar två rundor på Nya Banan, en på Masters, två på Nya Banan, en på Masters o s v med starttider löpande från kl 09.30 på Nya Banan och från kl 13.00 på Masters.

Torsdagsgolfen är öppen för damer och herrar 60+, med medlemskap på Arlandastad GK eller Ulriksdal GK.

För varje spelare räknas de tre bästa rundorna på Nya Banan samt de två bästa på Masters. Tävlingen spelas som slaggolf med hcp. Varje tävlande börjar med 5×100 slag som sedan byts ut mot aktuella resultat.

I år blir det två klasser, en dam och en herr. Vinnaren i varje klass blir SENIORMÄSTARE 2020.

Vi kommer också att spela matchspel under året, och de tre första får pris. Anmälan för matchspel sker till mail eller telefon nedan. Sista dagen för anmälan är 25 april då lottning och startlista sätts upp i restaurangen. Varje spelomgång har 14 dagar på sig att genomföra matchen. Om spelare är med i torsdagsgolfen och matchspel kostar det 300:- enbart matchspel kostar också 300:-

Du anmäler dig till torsdagsgolfen via min golf på Golf.se, senast på tisdag samma vecka som tävlingen genomförs och innan kl 18.00.

Startavgiften för hela säsongen är 300 kr. Beloppet ska sättas in på Lars-Åke Karlssons konto i SEB 5699-0057378. OBS! GLÖM EJ ATT UPPGE NAMN VID ANMÄLAN

Vid frågor och funderingar kontaktar du Gösta Karlsson på svengostakarlsson@gmail.com eller tel 0727 35 67 93.

Upplandsserien
Klubbens externa tävlingsverksamhet består av minst 10 lag i uppländska seriespelet. Vi ställer i år upp med D60, D70, H60, H70, H75 och H80. Vi kommer att ha en avslutningstävling för alla som deltagit i seriespelet. Tyvärr så blev det inget D75 lag i år heller.

Old Members tävlingar
Vi uppmanar alla att försöka vara med på UGF:s Old-Members-tävlingar som spelas på olika banor i Uppland, tre par tävlingar och två singel. Ett kul sätt att komma ut och få spela på andra banor för en billig penning. På upplandsgolf.se/kommittéer/senior finner du all information du behöver.

Seniorernas golfresa
Årets 2-dagars seniorresa blir någon gång under maj månad. Planeringen är påbörjad. Anmälan till Gösta Karlsson tel. 0727356793 eller svengostakarlsson@gmail.com.

Vi kommer att hade ett uppstartsmöte i mars

Träningstider – Vi återkommer om datum och tider senare när allt klart med det.
Anmälan kommer att bli till Anita Lindgren på mail anita.lindgren@sigtuna.se eller tel 070-420 05 01.

Välkomna till torsdagsgolfen och matchspel och träningarna önskar

Seniorkommittén

Damgolf

DAMSEKTIONEN 2020

Välkomna till en ny härlig säsong och vi hoppas på att träffas vid många fina golfrundor.

Våra aktiviteter
Vi planerar för ett nytt upplägg av Damträningen som troligtvis kommer att ske under en helg.
Mer info och inbjudan kommer när vi har klara besked.

Tisdagsgolfen/ Drömscoren
Syftet med vår tisdagsgolf är att deltagarna ska lära känna varandra under lättare former. Alla damer oavsett ålder kan vara med. Även du som behöver en ”fadderrunda” kan gå med.
Under Tisdagsgolfen har vi ett tävlingsinslag för de som vill som vi kallar ”Drömscoren”. I år ska vi testa att utöka denna aktivitet med att ha en förmiddagstid också. Samling kl.10.30 och på kvällen 17.30 på 1:a tee Nya banan. Där delar vi upp oss i bollar och sen går vi ut straxt där efter.
Vi spelar 10 hål och pågår från 5 maj till 25 augusti.
Drömscoren´s avslutning sker i samband med tävlingen ”Rosa Pantern”
Ansvarig för förmiddagen är Anita Lindgren 070 4200501 och på kvällen Lena Henriksson 070 7860295.

Rosa Pantern spelar vi den 13 september och som vanligt avslutas den med en enklare måltid då vi också har prisutdelningen. Nettot som blir vid denna tävling sätts in på bröstcancerfonden. Tävlingen Rosa Pantern ingår i klubbens officiella tävlingsprogram och anmälan gör du i Min golf. Ansvarig för tävlingen är Elisabeth Söderström, 073 386 08 82.

De årliga Stadsvandringen med Christina Bergman måste vi i år lägga på is p.g.a. den rådande Coronapandomin. Vi hoppas att vi kan genomföra den nästa år i stället.

Vår ”Hemliga bussresa” som brukar vara avslutningen på årets golfsäsong och som är mycket uppskattad kanske vi kan genomföra den 20/9. Även här med tanke på Coronapandemin. Vi återkommer om den och vilket anmälningsdatum i så fall.

Vi har även i år 2020 anmält oss till seriespel i Upplands golfdistrikt och hoppas att alla följande lag får medverka:
D50 – ansvarig Carola Skärvinge
D60 – ansvarig Bente Jarl Östlund
D70 – ansvarig Anita Lindgren
D75 – ansvarig Anita Lindgren

Övrig information som dyker upp under säsongen kommer att meddelas i veckomailen. Ta även en titt ibland på anslagstavlan i Damernas omklädningsrum.

Ni kan också hitta oss på Facebook där vi också lägger in information och bilder, sök på Arlanda damer.

Hoppas att detta året blir det år när deltagandet av damer i våra klubbtävlingar slår rekord, kolla upp tävlingsprogrammet i Min golf och Välkomna att anmäla er.

KONTAKTPERSONER I DAMSEKTIONEN

Elisabeth Hedin Söderström, tel 073 386 08 82
Bente Jarl Östlund, tel 070 397 79 84
Agneta Berglund, tel 070 601 95 31
Anita Lindgren, tel 070 420 05 01
Daily Tegnefjord, 070 420 06 63
Carola Skärvinge, 070 307 59 84
Lena Henriksson, 070 7860295

Herrgolf

Hej alla herrgolfare!

Herrsektionen är för oss herrar mellan 22 och 59 år. Vi är med våra ca 35 aktiva medlemmar omkring hälften av alla medlemmar på Arlandastad golf och utgör därmed en mycket intressant och viktig grupp på klubben. Herrsektionens mål är att tillsammans skapa mervärde med bra klubbkänsla, i en miljö som inbjuder till glädje och gemenskap samt uppmuntra oss herrar att vilja träna, tävla och kanske åka på golfresor tillsammans.

Herrsektionen kommer denna säsong bl.a. att representera klubben på Uppland golfförbunds seriespel, där vi har anmält fyra lag för tävlingar i H30, H40 samt H50-herrar. Seriespelet består av totalt fyra omgångar runtom i Uppland och laget består av fyra singelspelare per omgång. De tre bästa resultaten räknas samman.

Känner du att detta skulle var något för dig, så är du mer än välkommen att ansluta.
Vi söker ständigt flera medlemmar till herrsektionen!

Förutom tävlingar så erbjuder vi gruppträningar med vår PRO, vårt eget seriespel på tisdagar samt andra roliga golfaktiviteter.
Säsongen avslutas med golfspel och tillhörande middag.
Har du frågor, är tävlingssugen och vill vara med i ett glatt gäng?
Tveka inte utan hör av dig direkt till oss så kan vi berätta mer.

Mvh
Per Samuelsson

Vi som är coacher i herrsektionen är:
H50 – Per Samuelsson 070 5571975
H40 – Patrik Södergren 076 0208557
H22 – Joakim Eriksson 073 9033489

Juniorgolfen

Hej alla juniorer

Tillsammans med dig vill vi skapa en aktiv och levande juniorverksamhet på Arlandastads Golfklubb. Som junior hos oss har du tillgång till gym, bra träningsmöjligheter och 40 hål att spela på, bl a Masters-banan, där Europatourtävlingar har hållits.

Fördelarna med golf är många du får vara utomhus, andas frisk luft, uppleva naturen och träffa nya kompisar.

Hos oss får möjlighet att lära dig spela golf för livet, oavsett om du vill förbereda dig för golfgymnasiet, söka in på college, sikta mot golftouren eller vill ha golf som motion.

Den 18 april 2021 kickar vi ingång vår juniorverksamhet som erbjuder en lärorik, varierande och kul träning. Hoppas att du vill vara med.

Juniorträning
Riktar sig mot dig som är 9 till 18 år och tränar 2 gånger/vecka onsdagar och söndagar.

Mer info hittar du här.

Knattegolfen
Riktar sig mot dig som är 6 till 8 år och tränar varje söndag.

Mer info hittar du här.

Miljöpolicy

Miljöpolicy för Arlandastad Golf
Arlandastad Golf jobbar aktivt med miljöfrågor som berör skötsel och drift av golfbanorna. Arlandastad Golf AB har under många år gjort stora insatser för att uppnå högt ställda miljömål på hela golfanläggningen.

Mycket betydande investeringar har gjort för att ligga i fronten på utvecklingen i golfsverige när det gäller lösningar på olika miljöproblem. Bland annat har Bolaget investerat i en modern ”miljöstation”.

Golfklubben står helhjärtat bakom miljösatsningarna. Arlandastad Golf (Klubben och Bolaget) står starka inom miljöarbetet även vid ändrade regelverk från myndigheter. Vår egenkontroll och våra rutiner stärker Arlandastad Golf som miljömedvetet företag i kommunen.

Åtagande
• Arlandastad Golf engagerar sig för att skydda miljön, förebygga eventuell förorening och höja kunskapen om golfbanans miljöpåverkan hos medarbetarna.

• Arlandastad Golf vill förekomma eventuella myndighetskrav. Gällande lagstiftning inom miljöområdet är minimikrav.

• Arlandastad Golf skall utveckla sitt miljöarbete så att arbetet ständigt förbättras.

• Banskötsel och projektering skall präglas av långsiktighet och att biologisk mångfald bevaras och i vissa fall utvecklas med bevarad spelstrategi.

• Miljöfrågor skall öppet kommuniseras med medlemmar och allmänhet.

• Vid inköp av såväl varor som tjänster skall miljöaspekten beaktas.

• För att förverkliga policyn skall Golfförbundets miljöplan användas

• Utnyttjande av varor och energi skall ske så effektivt som möjligt. Avfallshanteringen ska präglas av kretsloppstänkande.

Dokumentarkiv